Şirin Söhbət

umid.tv Azərbaycan, Türk və Yaxın Şərq mədəniyyətini- elm, incəsənət, fəlsəfə, ədəbiyyat- ( hikmətli sözlər, zərb məsəllər və c.) milli və Yaxın Şərq mətbəxi, qədim və muasir adət və ənənələrini və s. dünyaya çatdırmağa yardım edir.

 

Həyat və incəsənət haqQında söhbətlət

Qeyd etməliyik ki, İsa Məsih hamını Öz sürət və bənzəyişində yaradıb. İsa Məsih çarmıxda ölümü ilə bizi lənətdən azad etdi və bizə Ruhun səmərəsi olan sevgisini verdi. Bu, böyük lütfdür.

 

Mövsüm 2

Mövsüm 4

Mövsüm 1

Mövsüm 3